O společnosti - Hydronic Systems

O společnosti

V roce 1995 jsme ještě pod hlavičkou Tour & Andersson Hydronic přinesli do České Republiky hydronické vyvažování se vším co k němu patří – součástkovou základnou (zejména vyvažovacími ventily a měřicími přístroji) a patřičným know-how. Do nového tisíciletí jsme vstoupili již jako ryze česká stabilní firma, kterou zůstáváme nadále.

V našich začátcích jsme si stanovili jednoduché krédo, kterého se držíme:

Nikdy nebýt konkurentem svému zákazníkovi

neboť distributor nesmí být současně projekční ani montážní firmou a jeho úkolem je poskytovat svým partnerům, co možná nejlepší technickou podporu a tím pečovat o dobré jméno svých výrobků.

Náš sortiment neustále doplňujeme tak, aby lépe vyhovoval technickým požadavkům dnešních rozvodů vytápění a chlazení a pružně reagoval na potřeby našich zákazníků. To však neznamená, že bychom měnili překotně…právě naopak. Jsme si totiž plně vědomi, že skutečný pokrok je věcí evoluce a nikoli revoluce. V našem portfoliu tak stále najdete i ruční vyvažovací ventily TA STAD a STAF, se kterými jsme v 90. letech začínali, podobně jako modely Crane D931/DM931 z roku 2000. Fenoménem dneška v oblasti hydronického vyvažování jsou ale bezesporu automatické vyvažovací ventily a tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily, které jsou u nás reprezentovány zejména modely AB-Ejust (prvně zmiňovaná skupina) a Optima /popřípadě ve větších dimenzích ventily SM (druhá skupina). Mimo vyvažovacích ventilů a jejich příslušenství jsme v průběhu let náš sortiment postupně rozšiřovali i o „výrobky navazující“:


Jak z výše uvedeného vyplývá, v průběhu let se změnilo mnohé…co však zůstává, jsou naše zásady, silné technické zázemí a ryzí profesionalita. Ať jste projektant, architekt, zástupce montážní firmy nebo výrobce OPS, můžete si být jistý naší podporou i tím, že nás nikdy nepotkáte jako svého přímého konkurenta – Hydronic systems je vždy na Vaší straně.

Úvod  |  O společnosti  |  Přehled produktů  |  Novinky  |  Ke stažení  |  Reference  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Termostatický program

Vyvažovací a kombinované ventily, clony

Regulátory tlakové diference

Termostatické směšovací ventily

Potrubní filtry, uzavírací klapky

Rotační pohony

Regulační ventily a ovládací pohony

Fancoily

Dveřní a vratové clony

Chladící a topné trámy

Sálavé vytápění a chlazení

Teplovzdušné jednotky

Distribuční prvky VZT

Směšovací uzly

Rekuperační jednotky