Reference - Hydronic Systems

Reference

Vybrané referenční akce realizované od roku 1997


Naše společnost se za dobu své existence podílela na realizaci projektů nejrůznějšího rozsahu a charakteru. Jsme velmi rádi, že mezi největšími referencemi můžeme uvést:


dále uvádíme příklady referencí z různých oblastí

Průmyslová výstavbaAdministrativní a obchodní centra


Centrální zásobování teplem


Vyvažování cirkulace soustav teplé vody

Úvod  |  O společnosti  |  Přehled produktů  |  Novinky  |  Ke stažení  |  Reference  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS

Termostatický program

Vyvažovací a kombinované ventily, clony

Regulátory tlakové diference

Termostatické směšovací ventily

Potrubní filtry, uzavírací klapky

Rotační pohony

Regulační ventily a ovládací pohony

Fancoily

Dveřní a vratové clony

Chladící a topné trámy

Sálavé vytápění a chlazení

Teplovzdušné jednotky

Distribuční prvky VZT

Směšovací uzly

Rekuperační jednotky